OO Design / 30.05.2017

Là mẫu pattern giúp bạn chuyển đổi interface của một class sang một interface khác phù hợp với yêu cầu hơn. Giải quyết vấn đề không tương thích giữa hai giao diện, cho phép các lớp có giao diện khác nhau...

OO Design / 28.05.2017

Giả sử bạn có một method xử lý phức tạp bao gồm nhiều công việc. Mỗi công việc lại có thể có nhiều option để xử lý khác nhau. Ví dụ như muốn trình bày menu món ăn của một nhà hàng trên một...

OO Design / 24.05.2017

Đôi khi trong thực tế bạn phải tạo ra một số object phức tạp. Giả sử bạn viết một trò chơi sản xuất xe hơi. Một chiếc xe hơi sẽ bao gồm các bộ phận như sau: Thân xe, Máy, Bánh xe....

OO Design / 21.05.2017

Theo như Gang Of Four (GOF), Decorator là mẫu thiết kế cho phép thêm các thao tác mới vào object có sẵn một cách linh động. Trong quá trình làm việc, các bạn sẽ gặp những vấn đề hay thay đổi từ customer....

OO Design / 20.05.2017

Prototype pattern là một pattern thuộc nhóm Creational Patterns. Mục đích là để tạo ra một object mới từ object mẫu ban đầu (clone object) mà không cần dùng đến các toán tử new hoặc constructor của ngôn ngữ lập trình. Vận...